Authentieke gesigneerde ROBBERT DAS tekeningen.

In 2018 benaderde Robbert Das de Stichting Maritime Art & Design (MAD) Colijnsplaat met het verzoek om voor zijn nalatenschap een waardige plaats te zoeken. Het Scheepvaartmuseum Amsterdam werd benaderd en de Senior Conservator selecteerde, na onderzoek op uniciteit en bewaarkracht als erfgoed, eenendertig originele gesigneerde tekeningen van Robbert Das voor opname in het Register Maritiem Erfgoed.

Zijn unieke tekentalent maakt Robbert Das tot de ‘RIETVELD’ van de 3D tekenmethode. Hij leverde > 40 jaren zijn artistieke talent aan de wereld van toonaangevende maritieme vormgevers en -technisch tekenaars, – bouwers, watersporters en wedstrijdzeilers. Zijn 3D tekenmethodiek gaf en geeft, een (toekomstig) eigenaar van een schip, inzicht in het te verwachten eindresultaat m.b.t. vormgeving, interieur zowel als exterieur, zeil- én vaarprestaties.

Sinds januari 2018 heeft Stichting MAD het alleenrecht voor tentoonstelling en verkoop van de tekeningen van Robbert Das. Links ziet u enkele voorbeelden van ooit gepubliceerd en ook nooit gepubliceerd werk. (Zie ook pagina Galerie en Expositie).

Geinteresseerd? Mail uw verzoek om informatie met het contactformulier naar info@maritime-art-design.nl.